fruitsพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับfruitsใน Forvo (จากการكيوىไปยังbanana-de-são-tomé)

หมวดหมู่: fruits ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfruits