fruitsพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับfruitsใน Forvo (จากการconfiture de mûresไปยังquetsche)

หมวดหมู่: fruits ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfruits