Friuli Venezia Giuliaพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับFriuli Venezia Giuliaใน Forvo

หมวดหมู่: Friuli Venezia Giulia ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFriuli Venezia Giulia

81คำที่ติดแท็กโดย"Friuli Venezia Giulia". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร