Franceพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับFranceใน Forvo (จากการFrançaisไปยังla tour Eiffel)

หมวดหมู่: France ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFrance