Franceพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับFranceใน Forvo (จากการFrançaisไปยังParis Saint-Germain)

หมวดหมู่: France ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFrance