Franceพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับFranceใน Forvo (จากการSévignyไปยังCerisy-Belle-Étoile)

หมวดหมู่: France ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFrance