Franceพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับFranceใน Forvo (จากการOrnainไปยังMosa)

หมวดหมู่: France ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFrance

1.603คำที่ติดแท็กโดย"France". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร