Franceพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับFranceใน Forvo (จากการNauzeillesไปยังCabécou du Périgord)

หมวดหมู่: France ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFrance