Franceพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับFranceใน Forvo (จากการÉtouvyไปยังLeffard)

หมวดหมู่: France ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFrance