foodพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับfoodใน Forvo (จากการcroissantไปยังăn bánh)

หมวดหมู่: food ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfood

4.168คำที่ติดแท็กโดย"food". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร