foodพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับfoodใน Forvo (จากการ格瓦斯ไปยังvarmrökt)

หมวดหมู่: food ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfood