foodพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับfoodใน Forvo (จากการ紹興臭豆腐ไปยัง宋嫂魚羹)

หมวดหมู่: food ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfood

3.929คำที่ติดแท็กโดย"food". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร