főnévพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับfőnévใน Forvo (จากการmintázatotไปยังpestis)

หมวดหมู่: főnév ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfőnév