förnamnพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับförnamnใน Forvo (จากการAdaไปยังAlvar)

หมวดหมู่: förnamn ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงförnamn

868คำที่ติดแท็กโดย"förnamn". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร