españolพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับespañolใน Forvo (จากการsaltaไปยังacceder)

หมวดหมู่: español ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงespañol