españolพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับespañolใน Forvo

หมวดหมู่: español ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงespañol