empresaพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับempresaใน Forvo (จากการAES Eletropauloไปยังfirma)

หมวดหมู่: empresa ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงempresa

64คำที่ติดแท็กโดย"empresa". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร