economicsพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับeconomicsใน Forvo (จากการярминкәไปยังпарафирлау)

หมวดหมู่: economics ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงeconomics