economicsพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับeconomicsใน Forvo (จากการmeans of productionไปยังökonometria)

หมวดหมู่: economics ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงeconomics