casaพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับcasaใน Forvo (จากการcasaไปยังcontraventana)

หมวดหมู่: casa ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcasa