cardinalesพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับcardinalesใน Forvo (จากการventi milไปยังcero)

หมวดหมู่: cardinales ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcardinales

22คำที่ติดแท็กโดย"cardinales". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร