cardinalพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับcardinalใน Forvo

หมวดหมู่: cardinal ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcardinal