botanyพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับbotanyใน Forvo (จากการheliotropไปยังFisole)

หมวดหมู่: botany ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbotany