animaleพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับanimaleใน Forvo (จากการantechinoไปยังporc mistreţ)

หมวดหมู่: animale ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanimale

39คำที่ติดแท็กโดย"animale". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร