anglicismo de high techพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับanglicismo de high techใน Forvo

หมวดหมู่: anglicismo de high tech ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanglicismo de high tech

1คำที่ติดแท็กโดย"anglicismo de high tech". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร