anatomíaพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับanatomíaใน Forvo (จากการcardiasไปยังpopliteo)

หมวดหมู่: anatomía ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanatomía

379คำที่ติดแท็กโดย"anatomía". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร