Amharicพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับAmharicใน Forvo (จากการcoraçãoไปยังአማርኛ)

หมวดหมู่: Amharic ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAmharic

3คำที่ติดแท็กโดย"Amharic". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร