adjectiveพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับadjectiveใน Forvo (จากการcis (chemistry)ไปยังspakowany)

หมวดหมู่: adjective ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective