adjectiveพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับadjectiveใน Forvo (จากการmarzycielskiไปยังbakteryjna)

หมวดหมู่: adjective ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

26.424คำที่ติดแท็กโดย"adjective". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร