adjectiveพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับadjectiveใน Forvo (จากการ32-bitowyไปยังabbaubar)

หมวดหมู่: adjective ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

27.403คำที่ติดแท็กโดย"adjective". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร