adjectiveพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับadjectiveใน Forvo (จากการschnellumschlagendไปยัง400-jährig)

หมวดหมู่: adjective ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

41.590คำที่ติดแท็กโดย"adjective". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร