adjectiveพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับadjectiveใน Forvo

หมวดหมู่: adjective ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

27.408คำที่ติดแท็กโดย"adjective". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร