adjectiveพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับadjectiveใน Forvo

หมวดหมู่: adjective ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

27.055คำที่ติดแท็กโดย"adjective". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร
 • kancene การออกเสียง kancene [yey]
 • wure การออกเสียง wure [yey]
 • zire การออกเสียง zire [yey]
 • zinsipa การออกเสียง zinsipa [yey]
 • insipa การออกเสียง insipa [yey]
 • zitjhatjha การออกเสียง zitjhatjha [yey]
 • shitjhatjha การออกเสียง shitjhatjha [yey]
 • mapiya การออกเสียง mapiya [yey]
 • ldipiya การออกเสียง ldipiya [yey]
 • mincene การออกเสียง mincene [yey]
 • muncene การออกเสียง muncene [yey]
 • waqa การออกเสียง waqa [yey]
 • muqa การออกเสียง muqa [yey]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kooro kooro [yey] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ koowo koowo [yey] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ awamwe awamwe [yey] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ zindji zindji [yey] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ zisipa zisipa [yey] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ mupiya mupiya [yey] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ rure rure [yey] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ wakando wakando [yey] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ mukando mukando [yey] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ koozo koozo [yey] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ngaho ngaho [cgg | yey] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nanyina nanyina [yey] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • chaste การออกเสียง chaste [en]
 • wytłuszczony การออกเสียง wytłuszczony [pl]
 • kantonalny การออกเสียง kantonalny [pl]
 • przegłosowany การออกเสียง przegłosowany [pl]
 • nieumiejący การออกเสียง nieumiejący [pl]