Adj.พจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับAdj.ใน Forvo

หมวดหมู่: Adj. ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAdj.