acronymsพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับacronymsใน Forvo (จากการaaromไปยังHEPA)

หมวดหมู่: acronyms ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงacronyms

101คำที่ติดแท็กโดย"acronyms". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร