acronymsพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับacronymsใน Forvo (จากการAceaไปยังHTML)

หมวดหมู่: acronyms ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงacronyms

99คำที่ติดแท็กโดย"acronyms". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร