ออกเสียงคำในภาษาคุณใน Forvo, วิธีการใช้งาน

ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.
หรือดูคำใหม่ 50 คำนี้ที่รอการออกเสียง บางทีคุณอาจจะช่วยออกเสียงคำเหล่านี้ได้.