ซาโปเทคคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ซาโปเทค [diidx zah] สมัครเพื่อ ซาโปเทค ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 15.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 10
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 70
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 48

สูงสุดซาโปเทคผู้ใช้งาน

MtzNico: 58 การออกเสียง

bendxap: 8 การออกเสียง

vinnyd: 6 การออกเสียง

pablosorno: 4 การออกเสียง

หมวดหมู่ใน ซาโปเทค [zpf]

8 agua bebe cap countries country foods geografìa Länder Lazio maíz monosyllable mujer name: male names nation niño(a) nis nom nome di città noun nueve Number número partes del cuerpo pergi preposición Saludo seis siete Staaten surname Toponomastic tortilla verb

ดูทั้งหมดซาโปเทคหมวดหมู่