ซาโปเทคคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ซาโปเทค [diidx zah] สมัครเพื่อ ซาโปเทค ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 15.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 10
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 70
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 48