• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 15.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 10
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 71
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 47

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด