• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 885.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 15.268
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 62.614
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 20
  • จีน ภาพถ่ายจาก Jakub Hałun

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด