จีนคู่มือการออกเสียง

[汉语]

สมัครเพื่อ จีน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 885.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 19.156
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 74.188
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 0
  • จีน ภาพถ่ายจาก Jakub Hałun
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด