จีนคู่มือการออกเสียง

[汉语]

สมัครเพื่อ จีน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 885.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 20.935
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 79.104
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 4
  • จีน ภาพถ่ายจาก Jakub Hałun
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด