• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 71.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2.436
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 17.258
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 79.938

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด