กวางตุ้ง Yueคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: กวางตุ้ง Yue [粵文] สมัครเพื่อ กวางตุ้ง Yue ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 71.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2.266
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 14.961
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 79.173
กวางตุ้ง Yue

ภาพถ่ายจาก yeowatzup