กวางตุ้ง Yueคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: กวางตุ้ง Yue [粵語] สมัครเพื่อ กวางตุ้ง Yue ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 71.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2.127
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 13.968
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 79.479
กวางตุ้ง Yue

ภาพถ่ายจาก yeowatzup

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก