• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 71.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2.407
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 16.579
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 80.499

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด