กวางตุ้ง Yueคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: กวางตุ้ง Yue [粵文] สมัครเพื่อ กวางตุ้ง Yue ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 71.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.961
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 13.408
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 79.696
กวางตุ้ง Yue

ภาพถ่ายจาก yeowatzup

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ