• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 31.300
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 0
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 32

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ยังไม่มีคำในรายการนี้

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด