ภาษาจีนอู๋คู่มือการออกเสียง

[吳语]

สมัครเพื่อ ภาษาจีนอู๋ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 77.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 559
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 12.364
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 161
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด