ภาษาจีนอู๋คู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ภาษาจีนอู๋ [吳语] สมัครเพื่อ ภาษาจีนอู๋ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 77.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 396
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 10.786
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 310