เวสต์เฟลมิช คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการfoorwijfไปยังiederêen)

ภาษา: เวสต์เฟลมิช [Vlaams] กลับไปยังเวสต์เฟลมิช

355 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังเวสต์เฟลมิช [Vlaams]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ foorwijffoorwijf
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ SuquamishSuquamish [native american, Washington State, tribe]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ BlomkôleBlomkôle [cauliflower]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Philippe HerreweghePhilippe Herreweghe
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ zeze
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nienie [NO, harry potter, častice, número de identificación de extranjero, extrajería, extranjero, names]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ upup [焖swelter/frowst]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ jenjen [name, abbreviation]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ olol [articol]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ goatgoat [Salitang kalye, salitang kanto, salitang balbal, tagalog, slang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ZoeZoe [female names, zoe, nomi di persona, name]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ GEGE [General Electric, ticker]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ jeje [conjunctions, learning French, ojo, verbs, conjugation, časovanie, French pronouns]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ momo
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ etet [conjunctions, tal, cijfers, numbers, tælle, counting, et, learning French, you do not in Finnish, 粵語拼音, 粵語拼音韵母, 粤语拼音, 粤语拼音韵母, Cantonese Chinese Romanization(Jyutping), Jyutping finals]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dada
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ denden
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ee [alphabet, letter, abecedario]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ eses [être, you are, Latvian Swadesh list, personal pronoun]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ derder [der, dar, verbos, conjugações, futuro do subjuntivo, futuro, subjuntivo, noun(door), harry potter]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ polletiekerpolletieker
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ moamoa [geografia fisica, Toponimia, animals, birds, noun, flicknamn, förnamn, egennamn, gallo, new Zealand birds]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ReksReks [Pet Name]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ voervoer
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ mè
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ippervlakippervlak
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ koartekoarte
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ poarpoar
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ woaromwoarom
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ iederêeniederêen