เวสต์เฟลมิช คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการteegnไปยังup)

ภาษา: เวสต์เฟลมิช [Vlaams] กลับไปยังเวสต์เฟลมิช

330 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังเวสต์เฟลมิช [Vlaams]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ teegnteegn
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ oukouk
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tusschntusschn
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ voervoer
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ mè
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ippervlakippervlak
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ koartekoarte
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ polletiekerpolletieker
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ poarpoar
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ woaromwoarom
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ iederêeniederêen
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ oaoa
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ zanbakzanbak
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ GEGE [General Electric, ticker]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ spelliengespellienge
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ weetnweetn
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ jounjoun
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ byby
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ olol [articol]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ jenjen [name, abbreviation]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ZoeZoe [female names, zoe, nomi di persona, name]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ReksReks [Pet Name, rzeczownik, noun, imię psa, dog s name]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ derder [der, dar, verbos, conjugações, futuro do subjuntivo, futuro, subjuntivo, noun(door), harry potter]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ moamoa [geografia fisica, Toponimia, animals, birds, noun, flicknamn, förnamn, egennamn, gallo, new Zealand birds]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ VeloVelo [sostantivo, substantivo]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ eses
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ momo
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ee [alphabet, letter]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nienie [NO, harry potter, častice, número de identificación de extranjero, extrajería, extranjero, names, snow]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ upup [焖swelter/frowst]