เวสต์เฟลมิช คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการbyไปยังReks)

ภาษา: เวสต์เฟลมิช [Vlaams] กลับไปยังเวสต์เฟลมิช

284 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังเวสต์เฟลมิช [Vlaams]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ byby [towns]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ teegnteegn
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ voervoer
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ mè
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ippervlakippervlak
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ koartekoarte
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ polletiekerpolletieker
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ poarpoar
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ woaromwoarom
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ iederêeniederêen
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ oaoa
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ makoarmakoar
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ toesteekntoesteekn
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ moandmoand
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ denden
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dada [particle]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nienie [NO, harry potter, častice, número de identificación de extranjero, extrajería, extranjero, names]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ jeje [conjunctions, learning French, ojo, verbs, conjugation, časovanie, French pronouns]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ momo
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ etet [conjunctions, tal, cijfers, numbers, tælle, counting, et, learning French, you do not in Finnish, 粵語拼音, 粵語拼音韵母, 粤语拼音, 粤语拼音韵母, Cantonese Chinese Romanization(Jyutping), Jyutping finals]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tusschntusschn
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ jenjen [name, abbreviation]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ olol [articol]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ goatgoat [Salitang kalye, salitang kanto, salitang balbal, tagalog, slang]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ zeze
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ aa [letter, alphabet, conjunction, lettera, alfabeto, preposizione semplice, conjuction]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ weetnschapweetnschap
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 't't
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ gygy [Abc, géographie]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ReksReks [Pet Name]