เวสต์เฟลมิช พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับvoornaam

ภาษา: เวสต์เฟลมิช [vls] กลับไปยังเวสต์เฟลมิช

หมวดหมู่: voornaam ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvoornaam

1คำที่ติดแท็กโดย"voornaam". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร