เวสต์เฟลมิช พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับirregular verb

ภาษา: เวสต์เฟลมิช [vls] กลับไปยังเวสต์เฟลมิช

หมวดหมู่: irregular verb ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงirregular verb

2คำที่ติดแท็กโดย"irregular verb". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร