เวสต์เฟลมิช พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับfemale names (จากการAprilไปยังBarbara)

ภาษา: เวสต์เฟลมิช [vls] กลับไปยังเวสต์เฟลมิช

หมวดหมู่: female names ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfemale names

2คำที่ติดแท็กโดย"female names". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร