เวสต์เฟลมิช พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับDutch-speaking

ภาษา: เวสต์เฟลมิช [vls] กลับไปยังเวสต์เฟลมิช

หมวดหมู่: Dutch-speaking ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงDutch-speaking

2คำที่ติดแท็กโดย"Dutch-speaking". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร