เวสต์เฟลมิช พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับBelgië (จากการBelgiëไปยังVlaams)

ภาษา: เวสต์เฟลมิช [vls] กลับไปยังเวสต์เฟลมิช

หมวดหมู่: België ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBelgië