เวสต์เฟลมิชคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: เวสต์เฟลมิช [Vlaams] สมัครเพื่อ เวสต์เฟลมิช ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 6.100.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 160
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 537
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 365

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ