• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 6.100.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 179
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 638
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 317
  • เวสต์เฟลมิช ภาพถ่ายจาก Mislav Marohnić

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด