ภาษา:

เวียตนาม

[Tiếng Việt]

กลับไปยังเวียตนาม

102 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง.