ภาษา:

เวียตนาม

[Tiếng Việt]

กลับไปยังเวียตนาม

96 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง.