เวียตนาม พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับTurkish alphabet

ภาษา: เวียตนาม [vi] กลับไปยังเวียตนาม

หมวดหมู่: Turkish alphabet ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTurkish alphabet

8คำที่ติดแท็กโดย"Turkish alphabet". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร