เวียตนาม พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับtea (จากการchaiไปยังTrà)

ภาษา: เวียตนาม [vi] กลับไปยังเวียตนาม

หมวดหมู่: tea ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtea

3คำที่ติดแท็กโดย"tea". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร