เวียตนาม พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับprofession (จากการbác sĩไปยังlơ xe)

ภาษา: เวียตนาม [vi] กลับไปยังเวียตนาม

หมวดหมู่: profession ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprofession