เวียตนาม พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับfood (จากการchả giòไปยังkhoai tây)

ภาษา: เวียตนาม [vi] กลับไปยังเวียตนาม

หมวดหมู่: food ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfood