เวียตนาม พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับconjunction

ภาษา: เวียตนาม [vi] กลับไปยังเวียตนาม

หมวดหมู่: conjunction ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconjunction

5คำที่ติดแท็กโดย"conjunction". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร